Urząd Gminy Burzenin

 

„Większe szanse na starcie”


Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów


Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie
  tel. 43 821 44 44
  tel. 508 959 571
  email: przychodnia@gozburzenin.pl

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Burzenin

"Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie"

Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Uczmy się segregować odpady" skierowany do mieszkańców Gminy Burzenin

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Jeśli jesteś krzywdzona/y przez Swoich najbliższych - DZWOŃ!

Jeśli jesteś świadkiem zachowań, które mogą świadczyć o przemocy w rodzinie - DZWOŃ!

0 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls) poniedziałek - sobota godz. 10:00 - 22:00, niedziela i święta godz. 8:00 - 16:00

Telefoniczne dyżury prawne: (0 22) 666 28 50 (pełnopłatny) poniedziałek i wtorek godz. 17:00 - 21:00.

Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że Twoje dziecko pije alkohol lub używa narkotyków ...

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak doradzić rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub narkotyki... ZADZWOŃ!

0 801 14 00 68 (płatny pierwszy impuls)

Telefon dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i młodzieży czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 20:00.

Burzenin na starej fotografii

skan okładki albumu przedstawiającej panoramę rynku w Burzeninie

Pod tym tytułem Stowarzyszenie Przyjaciół Burzenina przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Burzenin wydało piękny album zawierający zdjęcia starego Burzenina i sceny z życia jego mieszkańców. Na ponad 200 stronach możemy znaleźć fotografie z początków XX wieku, lat międzywojennych, okupacji niemieckiej i lat powojennych. Zachęcamy do lektury. Album można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie.

Książka o Burzeninie

skan okładki albumu przedstawiającej stylizowane zdjęcia okolic Burzenina

"Burzenin na współczesnym bursztynowym szlaku" to książka mająca formę małego albumu pod redakcją Sławomira Kołodziejczyka wydana przez Urząd Gminy Burzenin w serii "Z burzenińskich stron". Książka pełna kolorowych fotografii przedstawia dzieje Burzenina i okolic, tradycję tej ziemi, kulturę, zabytki i życie współczesne. Książkę można kupić w Gminnej Bibliotece Publicznej lub Urzędzie Gminy Burzenin w cenie 15 złotych.

Na Sieradzkich Szlakach

skan okładki albumu przedstawiającej stylizowane zdjęcia okolic Burzenina

"Na Sieradzkich Szlakach" kwartalnik oddziału PTTK w Sieradzu - całkowicie poświęcony historii, współczesności, a także przyrodzie Burzenina i okolic. Do nabycia w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Domu Kultury. Polecamy!

Urząd Gminy Burzenin

Telefony wewnętrzne

Ważne telefony i informacje

Awarie sieci wodociągowej na terenie całej gminy i brak wody, odbiór padliny, odpadów stałych, płynnych, nagłe klęski żywiołowe, niewypały itd.

Darmowa reklama!

Urząd Gminy Burzenin informuje, że na swoich stronach internetowych zamieszcza nieodpłatnie:

 1. informacje o nieruchomościach do sprzedania (lub chęci kupna) położonych na terenie gminy wzór oferty do wypełnieniawięcej »»
 2. informacje o firmach, sklepach, miejscach noclegowych, działających w gminie;  więcej »»
 3. oferty o wolnych miejscach pracy na terenie gminy.  więcej »»

Każdy, kto chciałby zamieścić taką informację, może ją przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ugburzenin@home.pl lub dostarczyć na piśmie do sekretariatu Urzędu Gminy Burzenin.

Związek Powiatów Polskich

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego


Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Gmin Wiejskich RP ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań tel/fax (061) 851-74-18, 851-99-61 e-mail: biuro@zgwrp.org.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej

Copyright © 2003–2012 Administrator

Zmiana w Systemie Identyfikacji Wizualnej WFOŚiGW

Pobierz:


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu dla rolników opodatkowanych podatkiem VAT

Pobierz:


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w 2014r.

Pobierz:


Informacja o zakończeniu postępowania uproszczonego trybu powierzenia realizacji zadania publicznego

Pobierz:


Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości o pow.6,19 ha położonej we wsi Wolnica Grabowska w gminie Burzenin.

Pobierz:


"Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie"

W ramach Działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Burzenin otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: "Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie"

W ramach tego zadania zostanie wyremontowana południowa część rynku tj.:
• zostaną wykonane nowe nawierzchnie chodników, jezdni oraz miejsca parkingowe;
• zakupiona zostanie mała architektura tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, duża gablota informacyjna oraz nasadzone nowe drzewa i krzewy;
• zostaną również wymienione słupy elektryczne na nowe lampy parkowe.

W tym samym czasie zostanie zrealizowane jeszcze jedno zadanie tj.: „Rewitalizacja rynku – odprowadzenie wód deszczowych w miejscowości Burzenin ul. Złoczewska, Rynek i Widawska ” obejmujące swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami drogowymi. Realizacja tego zadania pozwoli w następnym etapie dołączyć ul. Wojska Polskiego oraz ulice przyległe.  

 


Wójt Gminy Burzenin ogłasza konkurs otwarty ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły dostępne są na stronie bip pod linkiem:

http://www.ugburzenin.home.pl/bip/ugb_konkursy_zadania_wlasne.php


Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W piątek, 28 lutego br. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie obyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego głównym celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Burzenin.

W wyniku eliminacji pisemnych w I grupie wiekowej szkół podstawowych uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Jan Lubański
II miejsce – Małgorzata Kaczmarek
III miejsce – Piotr Szmytka

W grupie szkoły gimnazjalnej poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Klaudia Szymczak
II miejsce – Arek Maruszewski
III miejsce – Anita Witczak

Uczestnicy konkursu którzy zajęli trzy pierwsze miejsca z każdej grupy wiekowej otrzymali karty prezentowe ufundowane przez Wójta Gminy Burzenin. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone  dyplomy oraz drobne upominki.

Nagrody i dyplomy wręczyli Wójt Gminy Jarosław Janiak oraz Komendant Gminny OSP Mirosław Ciepłucha.

Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych, które odbędą się w KP PSP w Sieradzu w dniu 19 marca 2014 r.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.


"Zasłużeni dla Rolnictwa" Mieszkańcy Gminy Burzenin

W dn. 25 lutego br. dwunastu mieszkańców Gminy Burzenin uhonorowanych zostało odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa". Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie podczas XLVI sesji Rady Gminy. Medale rolnikom wręczał Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki. Spośród zaproszonych gości obecni byli także Krzysztof Wodzinowski - Kierownik ARiMR w Sieradzu oraz Mariusz Bądzior - naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Odznaczenia  „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
Białczak Euzebiusz
Błaszczyk Lechosław
Grzelak Mieczysław
Grzelak Stanisław
Janiak Jarosław
Katarzyniak Dariusz
Kendrzeński Mirosław
Płaczek Janusz
Rogaczewski Jan
Skowron Mirosław
Świątczak Andrzej
Wojewoda Feliks

Wyróżnienia przyznał Minister rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejszymi kryteriami, które brano pod uwagę podczas przyznawania odznaczeń były m.in.: produkcja rolna, wielkość gospodarstwa, staż pracy w rolnictwie i wielopokoleniowość. Wśród odznaczonych znalazły się także osoby pracujące w zawodach okołorolniczych oraz rolnicy zajmujący się nietypową produkcją rolną, np. ziół.
Odznaką jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 30 mm, na którym umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca dłonie trzymające garść ziemi, z której wyrasta młoda roślina.

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Rekrutacji do przedszkoli i szkół

Szczegółowe informacje o terminach i zasadach rekrutacji do przedszkoli oraz szkół znajdują się pod poniższymi adresami stron internetowych:

 

Zespół Szkół w Burzeninie

http://zsburzenin.pl/index.php/dokumenty-szkoly/71-rekrutacja-do-przedszkola

http://zsburzenin.pl/index.php/dokumenty-szkoly/70-rekrutacja-do-szkoly

 

Zespół Szkół w Waszkowskiem

http://www.ugburzenin.home.pl/waszkowskie/index13.html

 

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie

http://www.ugburzenin.home.pl/gim/rekrutacja.phpUmowa na rewitalizację podpisana

W dniu 11.02.2014r. Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak podpisał umowę na realizację zadania „ Centrum Kultury i Integracji Rynek w Burzeninie „
Firma budowlana z Krzepic na Śląsku wykona pierwszy etap rewitalizacji .
Zwycięzca przetargu rozpocznie realizację pierwszego etapu rewitalizacji rynku  Burzenina na przełomie kwietnia i maja.


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeństwa

"By w miłości zaznać nieba
Kochać oraz cierpieć trzeba.
Gdy to wszystko zrozumiemy,
Wielu rocznic dożyjemy".W dniu 6 lutego 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawanych przez Prezydenta RP.
Otrzymali je:

 

 1. Pani Marianna Bartos
 2. Państwo Kazimiera i Stanisław Grzelak
 3. Państwo Genowefa i Eugeniusz Janiak
 4. Państwo Teodozja i Stanisław Kaczmarek
 5. Pani Barbara Latus
 6. Państwo Stanisława i Czesław Musiała
 7. Państwo Marianna i Aleksander Nowak
 8. Pani Jadwiga Nowak
 9. Państwo Janina i Kazimierz Parzybót
 10. Państwo Helena i Mateusz Świątek
 11. Państwo Zofia i Tadeusz Trębacz
 12. Państwo Teresa i Lucjan Włochacz

Aktu dekoracji medalami dokonał, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Burzenin Pan Jarosław Janiak. Upominki i kwiaty wręczył Przewodniczący Rady Gminy Burzenin Pan Leszek Nawrocki.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Stanisława Gołdyn zaprosiła na lampkę szampana i tradycyjny tort.
Wiele pięknych piosenek nawiązujących do tej okazji zaśpiewła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Burzeninie.

Jubilatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy długich lat w zdrowiu i miłości najbliższych.


W dniu 22 stycznia 2014 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Burzeninie   zostały wręczone medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Medale nadane były przez Ministra Obrony Narodowej trzem pracownikom Urzędu Gminy Burzenin, którzy wnieśli  duży wkład w rozwój i umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Były to medal srebrny oraz dwa brązowe.
Srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” uhonorowana została: Lilla Kulda, natomiast brązowymi  medalami  wyróżnione zostały: Joanna Szmytka oraz Marlena Nawrocka.
Podziękowania za dotychczasowy trud, gratulacje i życzenia odznaczonym złożył Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik oraz przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu mjr Mariusz Kotas.


Podsumowanie programu Grupy Zabawowe


OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pobierz:
Betlejemskie Światło Pokoju 2013

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r.  Przekazanie światła odbywa się na zmianę, raz na Słowacji raz w Polsce. Uroczystości odebrania Światła odbyły się tym razem w Zakopanem w dniach 13-15 grudnia 2013 r. Światełko najpierw trafiło do Krakowa i Częstochowy, a potem zaczęło się rozprzestrzeniać na całą Polskę i Europę. Dotarło także do Gminy Burzenin. W poniedziałek 23 grudnia 2013 r., Wójt Gminy Burzenin Pan Jarosław Janiak otrzymał od Harcerzy 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej SOKÓŁ „Betlejemskie Światło Pokoju”.

 

Hasło tegorocznej edycji betlejemskiego światła pokoju to „Wyjdź z cienia, pokaż dobro!”.Wywiad z Wójtem Gminy Burzenin Jarosławem Janiakiem w radiu ziemi Wieluńskiej

Do 19 grudnia osoby, którym przysługuje stypendium socjalne w gminie Burzenin powinny zgłosić się do Urzędu Gminy po odbiór decyzji i podane numeru konta bankowego. Na temat przyszłorocznego budżetu oraz funkcjonowaniu nowej ustawy śmieciowej na terenie gminy, z wójtem Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.


Malowanie bombek

W dniu 29.11.2013 r. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich BMW, po raz drugi zorganizowało akcję malowania bombek w Waszkowskiem.
Głównym celem imprezy było zaangażowanie mieszkańców Gminy Burzenin w pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i przywrócenie jej należnego miejsca w środowisku lokalnym.
Do malowania bombek przyłączyli się również zaproszeni goście:
Starosta Powiatu Sieradzkiego - Dariusz Olejnik, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - Zbigniew Krasiński,  Wójt Gminy Burzenin - Jarosław Janiak, Przewodniczący Rady Gminy Burzenin- Leszek Nawrocki, Radna Powiatu Sieradzkiego - Barbara Darul, Radni Gminy Burzenin oraz sołtysi, Proboszczowie Parafii Burzenin i Grabówka- ks. Roman Krzyżaniak i ks. Karol Płóciennik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waszkowskiem – Jolanta Lechowicz, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Burzeninie – Katarzyna Kozieł, Prezes Zawiązku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu Stanisław Gibki, przedstawicielki Stowarzyszenia „Instytutu Nowych Technologii” – Anna Rakocińska i Halina Pindral.

 

 

fot. Bogdan Dębski


Narodowe Święto Niepodległości

Obchody 11-listopada przypada najważniejsze święto patriotyczne w kraju - Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Burzenin rozpoczęło się zbiórką pocztów sztandarowych na placu przed Kościołem parafialnym pod pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji OJCZYZNY. Swoje uczestnictwo w Eucharystii zapewnili przedstawiciele władz samorządowych, Strażacy z jednostek OSP, radni Gminy Burzenin, sołtysi, młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz  mieszkańcy naszej Gminy.
Po Mszy świętej uczestnicy święta udali się na rynek pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zaśpiewano Hymn Państwowy. Następnie po wystąpieniu Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka, złożono kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Po oficjalnych uroczystościach w Domu Kultury młodzież gimnazjalna zaprezentowała przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


Uroczyste otwarcie półtorakilometrowego odcinka drogi z Antonina do Korzenia

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości ćwierć miliona złotych mieszkańcy mogą korzystać teraz z nawierzchni asfaltowej. Droga ma szerokość 4,5 m, a całkowity koszt przebudowy wyniósł 800 tys. złotych. W piątek uroczyście przecięto wstęgę, wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl,  Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Radni, Sołtysi oraz inni zaproszeni goście.


Łódzki Tygiel Smaków

Gmina Burzenin wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 11-13 października 2013r. wzięła udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD 2013. Podczas wystawy został rozstrzygnięty VI wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Celem konkursu była identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i element tożsamości społeczności lokalnych. Honorowym Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa łódzkiego.
Do konkursu produkty mogły być zgłaszane w sześciu kategoriach: mięso świeże oraz produkty mięsne; orzechy nasiona, zboża, warzywa i owoce; wyroby piekarnicze i cukiernicze; gotowe dania i potrawy; napoje; inne produkty.
W wyżej wspomnianym konkursie Gminę Burzenin reprezentowała pani Irena Gwizdała ze Szczawna z pamułą burzenińską - kategoria gotowe dania i potrawy, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Prażmowa z białym serem- kategoria inne produkty.
Konkurs ten okazał się owocny dla pani Ireny Gwizdały, która to otrzymała „Tygielka Smaku” za pamułę burzenińską, lokalnie znaną, również jako polewka z gruszek pierdziołek. Nagroda ta jest wielkim wyróżnieniem dla uczestnika konkursu i promocją regionu, z którego ta potrwa pochodzi.
W pozostałe dni targów odbywała się prezentacja lokalnych specjałów i  promocja regionów. W tej części wystawy Gminę Burzenin godnie reprezentowały panie z KGW z Brzeźnicy i KGW Gronów-Rokitowiec oferując m.in. domowe przetwory i wypieki, smalec, pierogi oraz czerninę. Dzięki tym niepowtarzalnym smakom i sposobom przyrządzania potraw, region staje się bardziej rozpoznawalny, przyciąga i kusi potencjalnych turystów.


Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

28 wrzesnia br. na stadionie w Strumianach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze strażaków z terenu powiatu sieradzkiego. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, Starosta sieradzki Dariusz Olejnik, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Andrzej Witkowski, Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu Albert Romek, Prezes Zarządu Odziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Sieradzkiego Andrzej Weselski, Nadleśniczy Edward Polak  oraz wójtowie ościennych gmin. Drużyny rywalizowały w sztafecie 7x50m oraz w ćwiczeniu bojowym. Ostateczne wyniki zawodów klasyfikowały się następująco:

Drużyny Seniorów:
1. OSP Poniatówgm. Goszczanów;
2. OSP Przedłęcze gm. Brąszewice;
3. OSP Warta;
4. OSP Goszczanów;
5. OSP Owieczki gm. Klonowa;
6. OSP Krzaki gm. Brzeźnio;
7. OSP Łubna gm. Błaszki;
8. OSP Kobierzycko gm. Wróblew;
9. OSP Szczawno gm. Burzenin;
10. OSP Wola Będkowska gm. Burzenin;
11. OSP Chajew gm. Brąszeice;
12. OSP Stok Polski gm. Błaszki;
13. OSP Stolec gm. Złoczew;
14. OSP Pyszków gm. Brzeźnio;
15 OSP Proboszczewice gm. Warta.

Drużyny seniorek:
1. OSP Owieczki gm. Klonowa;
2. OSP Chajew gm. Brąszewice;
3. OSP Stolec gm. Złoczew;
4. OSP Gawłowice gm. Goszczanów;
5. OSP Waliszewice gm. Goszczanó;
6. OSP Kobierzycko gm. Wróblew.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęta
1. MDP Włocin gm. Błaszki;
2. MDP Burzenin;
3. MDP Włyń gm. Warta;
4. Wrząca gm. Błaszki.

Chłopcy:
1. MDP Włocin gm. Błaszki;
2. MDP Wrząca gm. Błaszki;
3. MDP Proboszczewice gm. Warta;
4. MDP Strzałki gm. Burzenin

Zwycięskiej drużynie seniorów z OSP Poniatów gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich.


Śladami Polskiej Wsi - dorobek i tradycja

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin realizując zadanie pn.:,, Śladami Polskiej Wsi - dorobek i tradycja” w dniach 27 – 29 września 2013r odbyło wizytę studyjną do Muzeum Regionalnego na Podhalu. Celem tej wizyty było poszerzanie wiedzy oraz poznanie tradycji i obyczajów regionalnych Podhala, jak również przeniesienie dobrych praktyk w tym zakresie do naszej gminy. Uczestnicy wizyty pod opieką przewodnika mieli okazję zobaczyć min. starą chatę góralską wykonaną z jednego drzewa, wnętrze chaty góralskiej izbę czarną i białą, narzędzia codziennego użytku, a także stroje regionalne.


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Rozpoczeła się przebudowa drogi gminnej nr 1190004E Antonin-Korzeń. Modernizacją objęty jest odcinek drogi gminnej o dł. 1482,00 m o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,5 m z poszerzeniem na łuku drogi do 5,0 m. Pobocza obustronne planowane z tłucznia szerokości 2 x 0,50 m.
Planowany koniec prac przewidywany jest na koniec października br.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 800 tys. zł. Kwota dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego wynosi ok. ćwierć miliona złotych.


IV Jarmark Powiatu Sieradzkiego

Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak wraz z przedstawicielami Gminy Burzenin uczestniczył w IV Sieradzkim Jarmarku Powiatowym.
Podczas Jarmarku zorganizowanego 14 i 15 września br. można było skosztować potraw przygotowanych przez reprezentacje Gmin, m.in. Kół Gospodyń z naszej Gminy: Koła Gospodyń Prażmów, Koła Gospodyń Waszkowskie  jak również dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o naszym rejonie. Wieńcem jarmarkowym był wieniec dożynkowy z Gminy Burzenin zrobiony przez Mieszkańców Szczawna.
W niedzielę po Mszy Św. z osiedla Jaworowego ulicami miasta przeszła parada wszystkim gmin powiatu sieradzkiego.
Na Placu Wojewódzkim przez całe niedzielne popołudnie gromadziły się tłumy.


Święto Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 14 września br. w Brzeźnicy odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin wraz z Mieszkańcami sołectwa Brzeźnica oraz członkowie OSP Brzeźnica przygotowali wiele potraw, wsród których nie zabrakło pieczonego ziemniaka.
Chętni wzięli udział w wielu konkursach i zabawach.
Święto zakończyłosie zabawą, która trwała do poźnych godzin nocnych.


Obchody 74 rocznicy rozstrzelania 22 Mieszkańców Szczawna

4 września br. Mieszkańcy Gminy Burzenin spotkali się przy pomniku Straconych w Szczawnie. W ten sposób chcieli upamiętnić tragiczny w dziejach wsi dzień, kiedy to, z inspiracji niemieckich osadników z Marianowa i Wolnicy Grabowskiej, najeźdźcy niemieccy rozstrzelali 22 mieszkańców tej miejscowości. Uroczystości ropoczęły się Maszą Św. a następnie delegację złożyły pod pomnikiem kwiaty i wieńce.


II Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych - Gidle 2013 r.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina wzięła udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbył się w Gidlach, w dniu 1 września 2013 roku.
Orkiestrze towarzyszył zespół mażoretkowy „Akcent”. Wstępną prezentację zespoły rozpoczęły przemarszem z Kalwarii Gidlewskiej na stadion sportowy, gdzie wspólnie  wszystkie orkiestry, wykonały utwór pt. „Pochód”. Na festiwalowej scenie zaprezentowało się 9 orkiestr, spośród których jury wyłoniło zwycięzców i przyznało I miejsce Orkiestrze Dętej Gminy Kłomnice.
Festiwal był okazją do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów, kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych, a zdrowa rywalizacja i przyjacielska atmosfera była ważniejsza od zajętego miejsca.


Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Stanisławy Kaźmierczak

1 września 2013 r. Pani Stanisława Kaźmierczak obchodziła 100-lecie urodzin.
W dniu następnym Jubilatce życzenia, upominek oraz list gratulacyjny złożył Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Burzenin oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Burzenin.
Oprócz kwiatów i prezentów wszyscy składali Jubilatce gratulacje i najlepsze życzenia kolejnych 100 lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Uczestnicy spotkania urodzinowego  wspólnie z Jubilatką skosztowali jubileuszowego tortu.
Drogiej Jubilatce również życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.


Dożynki Diecezjalne w Stolcu

W niedzielę, 1 września br., w Stolcu (gm. Złoczew) odbyły się Dożynki Diecezji Kaliskiej. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą św. o godz. 11:00 na błoniach Stoleckich, przy kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. W uroczystości uczestniczył Biskup Kaliski Edward Janiak, Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, były Minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko i inni zaproszeni goście.
Podczas dożynek diecezjalnych w Stolcu nastąpiła prezentacja wieńców przez przedstawicieli 33 dekanatów. Można było skosztować potraw przygotowanych przez Mieszkańców Gminy Złoczew, a także Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Burzenin, tj. Grabówki, Gronowa, Kamionki, Marianowa, Niechmirowa, Waszkowskiego oraz Mieszkańców Wolnicy Niechmirowskiej.  Uroczystość uświetnił występ zespołu Golec uOrkiestra, który trwał dwie godziny. Można było również usłyszeć kapelę podwórkową Złoczewianie, Tadeusza Maciejewskiego oraz zespół Event. Dożynki diecezjalne w Stolcu zakończył koncert grupy Ambasador.


Regionalny Turniej Sołectw - Tradycyjna i Współczesna Marka

Przedstawiciele Gminy Burzenin z m. Brzeźnica wraz z Wójtem Gminy Burzenin Jarosławem Janiakiem uczestniczyli w tegorocznym Regionalnym Turnieju Sołectw zoorganizowanym 31 sieprnia 2013 r. w Szadku. Sołectwa brały udział w konkursie, który podzielony był na trzy części: rękodzieło, potrawę i część artystyczną obejmującą program obrzędowy.
Turniej Sołectw w Szadku przyciągnął nie tylko amatorów regionalizmu, ale również zabawy. Zorganizowano konkursy sportowe z przymrużeniem oka, jak choćby bicie piany czy ,,ujeżdzanie byka", wesołe miasteczko i panowała atmosfera festynu. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych i doradczych.


Dożynki Gminy Burzenin - Szczawno 2013

Tegoroczne obchody święta plonów, które miały miejsce 24 sierpnia br., rozpoczęły się o godz. 14:30 polową mszą świętą na placu przy remizie OSP w Szczawnie. Dożynki przebiegały w staropolskiej formie. Na ręce Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka obowiązkowo powędrował więc bochen chleba. Następnie odbył się festyn z dożynkowym korowodem, podczas którego można było oglądać wieńce przygotowane przez każde sołectwo Gminy Burzenin. Na placu przed remizą w Szczawnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, grupa mażonetek "Akcent" z Burzenina oraz młodzież z zespołu tanecznego działającego w Gminnym Domu Kultury. Za sprawą zespołu „Trojoki” można było usłyszeć muzykę biesiadną, cygańską i góralską. Na scenie, jako gwiazda wieczoru, wystąpił sobowtór Maryli Rodowicz.
Podczas święta plonów nie zabrakło również wiele konkursów i atrakcji artystycznych, jak również wesołego miasteczka dla naszych najmłodszych mieszkańców. Chetni mogli również odwiedzić stoiska 13 kół gospodyń wiejskich. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna.


Zawody sportowo - pożarnicze Gminy Burzenin

W niedzielę 11 sierpnia 2013 roku na boisku sportowym w Strumianach odbyły się kolejne już Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których rywalizowały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy. W tym roku do rywalizacji przystąpiły jednostki OSP Brzeźnica, Burzenin, Grabówka, Jarocice, Kamionka, Niechmirów, Prażmów, Strzałki, Szczawno oraz Wola Będkowska. Obok drużyn „seniorów” w Strumianach uczestniczyła także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Burzenina oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Strzałek.
Zawody rozpoczęły się od zbiórki zawodników, którą przeprowadził dh Mirosław Ciepłucha – Komendant Gminny OSP w Burzeninie. Druh meldował jednostki OSP gotowe do zawodów Wójtowi Gminy Burzenin.
Głos zabrał dh Jacek Tądel – Prezes ZOGZOSP RP w Burzeninie, który powitał przybyłe jednostki. Następnie zawody uroczyście rozpoczął Wójt Gminy druh Jarosław Janiak.
Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe.
Klasyfikacja końcowa zawodów sportowo-pożarniczych dla Gminy Burzenin wyglądała następująco:
Drużyny OSP:

 1. OSP Szczawno – 110,0
 2. OSP Wola Będkowska – 123,0
 3. OSP Jarocice – 125,0
 4. OSP Burzenin – 128,0
 5. OSP Strzałki – 130
 6. OSP Grabówka – 137
 7. OSP Brzeźnica – 142
 8. OSP Prażmów – 166
 9. OSP Niechmirów – 241
 10. OSP Kamionka – 251

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt:
MDP Burzenin – 157
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców:

OSP Strzałki – 149
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom wspaniałych wyników i życzymy, aby służba drugiemu człowiekowi była źródłem zarówno osobistej satysfakcji jak i społecznego uznania.
Nad bezpiecznym i uczciwym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z OSP Klonowa a sędziom głównym był st. aspirant  Jarosław Piechowicz z Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w Sieradzu.
Nagrody zwycięzcom wręczał Wójt Gminy Burzenin druh Jarosław Janiak wspólnie z Komendantem Gminnym Zarządu Gminnego druhem Mirosławem Ciepłuchom. Nagrodami tymi były puchary, oraz bony na zakup sprzętu pożarniczego dla najlepszych 3 drużyny seniorów. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy.


Wywiad z Wójtem Gminy Burzenin w radiu ziemi Wieluńskiej

W gminie Burzenin zakończyły się półkolonie, w których uczestniczyło 50 dzieci. Gmina posiada również bogatą ofertę turystyczną związaną ze sportami wodnymi. Mieszkańcy wiedzą też już, gdzie mogą skorzystać z nocnej opieki medycznej, a także mogą korzystać z nowego nowoczesnego placu zabaw. Znany jest też termin gminnych dożynek, które w tym roku odbędą się w Szczawnie 24 sierpnia. Na ten temat z wójtem Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.


Ogłoszenie o ćwiczeniach wojskowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 299) informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie gminy Burzenin, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.
Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu - www.sieradz.wku.wp.mil.plWYKAZ BEZPAŃSKICH PSÓW Z TERENU GMINY BURZENIN

Psy do adopcji

Lp.

Numer CHIP

Gmina

Płeć

Opis zwierzęcia

1
982061600048042
Burzenin
suka
średnia, tricolor
2
982061600043584
Burzenin
pies
duży,  czarny podpalany
3
982061600016859
Burzenin
suka
mała, szaro-siwa
4
982061600013765/982061600018111
Burzenin
pies
duży, żółty
5
982061600046676
Burzenin
pies
duży, czarno-podpalany
6
982061600048570
Burzenin
suka
średnia, ruda z białymi znaczeniami
7
982061600050412
Burzenin
suka
mała, czarna podpalana
8 982061600055104 Burzenin pies średni, czarny, podpalany

 


WIELKIE OTWARCIE PLACU ZABAW

W dniu 16 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw w Burzeninie. W otwarciu placu uczestniczył Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, ksiądz Roman Krzyżaniak oraz mieszkańcy Gminy Burzenin. Na dzieci czekały liczne aktrakcje, m.in.: zjazd linowy, drzewo wspinaczkowe, hustawka sprężynowa i wahadłowa, kule wodne, dmuchany zamek. Uroczystość uświetnił występ iluzjonisty „Damatusa”. Wszyscy bawili się doskonale uczestnicząc również w zabawach i konkursach.

Cała inwestycja kosztowała 330 tys. zł. 80% środków na ten cel Gmina Burzenin pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Widać, że jest to naprawdę udana inwestycja i dobrze będzie służyła naszym najmłodszym mieszkańcom.


Informacja o naborze na wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy, więcej informacji w załączniku.

Pobierz:


Gminny Dzień Ochrony Środowiska "Uczmy się segregować odpady"

Po raz kolejny 1 czerwca  br. w naszej gminie, w miejscowości Strumiany odbył się Gminny Dzień Ochrony Środowiska pn. „Uczmy się segregować odpady”. Przez 2 dni mieszkańcy Gminy Burzenin oddawali surowce wtórne: szkło białe i kolorowe, puszki aluminiowe, baterie, makulaturę, akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz opony w zamian za krzewy oraz gadżety ogrodnicze.
Gminny Dzień Ochrony Środowiska zakończył festyn, podczas którego wystąpiła gwiazda muzyki disco polo - zespół „Akcent”,  a także kapela folkowa „Zbóje” z Zakopanego. Zgromadzoną publiczność rozbawiał kabaret „Bajeczka” z Białegostoku. Odbyły się również występy: Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina wraz z mażoretkami, dzieci i młodzieży tańczącej, grającej na keyboardzie oraz śpiewającej, działających przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie.
Każdy z uczestników imprezy mógł skorzystać z degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez  Koła Gospodyń Wiejskich, wziąć udział w zabawie loteryjnej przygotowanej przez Zespół Szkół w Waszkowskiem. Ponadto w punkcie medycznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie można było zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru. Podczas festynu nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, m.in.: malowanie twarzy, kule wodne, dmuchane zjeżdżalnie, trampolina itp.
W trakcie festynu wręczono nagrody w konkursie piosenki ekologicznej, quizu ekologicznego, prezentacji multimedialnej, a także rozlosowano nagrody w konkursie „Krzewy za surowce wtórne”.
Zwieńczeniem festynu rodzinnego była zabawa taneczna przy zespole „Familia Band”, które trwała do późnych godzin nocnych.


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Burzenin

Trwają prace przy realizacji zadania "Budowa 168 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Burzenin", tj.: Antonin, Będków, Biadaczew, Brzeźnica, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirów, Ligota, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Prażmów, Redzeń I, Redzeń II, Ręszew, Rokitowiec, Strzałki, Szczawno, Świerki, Tyczyn, Waszkowskie, Wola Będkowska, Wolnica Grabowska i Wolnica Niechmirowska. Inwestycja obejmuje budowę 87 sztuk oczyszczalni w technologii osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym oraz 81 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego z rozporwadzeniem w postaci drenażu rozsączającego.
Termin wykonania zamówienia do 31-10-2013 r.

Koszt budowy oczyszczalni wynosi 1 831 517,95 zł brutto. 75% wartości netto pochodzi z dofinansowania UE w ramach programu PROW.

Jest to pierwsza część budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej gminie. Zapisy na następny etap będą ogłoszone.

 


Wywiad z Wójtem Gminy Burzenin w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wywóz śmieci

10 mają rozstrzygnięto w gminie Burzenin przetarg na wywóz śmieci po 1 lipca. Umowa ma z wykonawca obowiązywać do końca 2014 roku. Natomiast już w czwartek Rada Gminy Burzenin podejmie decyzję w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin. Radni pod wpływem opinii publicznej chcą uchylić uchwałę Rady z 6 marca, która określała tereny przeznaczone pod gospodarkę odpadami. Tymczasem 14 czerwca w Urzędzie Gminy dojdzie do rokowań w sprawie sprzedaży złóż piasku położonych na terenie wsi Wolnica Grabowska. Między innymi na te tematy z wójtem gminy Burzenin, Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka:
(13:50 min.)


Obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja w Gminie Burzenin rozpoczęło się zbiórką pocztów sztandarowych na placu przed Kościołem parafialnym pod pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Księdza Wojciecha Erenca w intencji OJCZYZNY.
Swoje uczestnictwo w Eucharystii zapewnili przedstawiciele władz samorządowych, Strażacy z jednostek OSP, radni Gminy Burzenin, sołtysi, młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, mieszkańcy naszej Gminy.
Po Mszy świętej uczestnicy święta majowego udali się na rynek pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zaśpiewano Hymn Państwowy. Następnie po wystąpieniu Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka, złożono kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego. Nie zabrakło degustacji - po oficjalnych uroczystościach smakosze mogli rozkoszować się smakiem wojskowej grochówki


100-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie

   Ochotnicza Straż Pożarna w Burzeninie w ubiegłym roku obchodziła 100-lecie powstania. Oficjalne obchody jubileuszu odbyły sie w niedzielę 21 kwietnia 2013 roku.
W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Witkowski, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik, Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz strażacy, honorowi członkowie OSP, strażacy z okolicznych miejscowości, mieszkańcy całej gminy.
   Obchody jubileuszu rozpoczęły się od zbiórki jednostek strażackich z terenu Gminy Burzenin przy strażnicy OSP w Burzeninie. Następnie strażacy w asyście gości, mieszkańców wyruszyli na Mszę św. odprawianą pod przewodnictwem ks. Romana Krzyżaniaka w miejscowym kościele parafialnym. Po uroczystości w kościele odbył się przemarsz wszystkich zebranych na rynek, gdzie odbyła się dalsza część programu. Przywitano wszystkich gości, odbyły się okolicznościowe przemówienia. Po czym nastąpiło uroczyste odznaczenie Sztandaru OSP w Burzeninie Złotym Znakiem Związku OSP oaz odznaką Zasłużony dla Powiatu Sieradzkiego.
   Odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie najnowszego wozu bojowego. Jest to Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBA 3,5/24/40 marki MAN. Samochód kosztował nieco ponad 613 tys. złotych, a pieniądze pochodziły z budżetów: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Gminy Burzenin, Zarządu Głównego OSP oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
   Po powrocie pod strażnicę odsłonięto tablicę pamiątkową.  Na zakończenie uroczystości, w strażnicy,  odbył się występ Kapeli „Złoczewianie”.
    Wszystkim strażakom z terenu Gminy Burzenin życzymy kolejnego jubileuszu w powiększonym gronie.  Życzymy również, abyście stawiając czoła wszystkim niebezpiecznym akcjom wychodzili  z nich cało i zdrowo.


II Wojewódzki Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej

50 par w 4 kategoriach wiekowych, wzięło udział w II Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej, który odbył się 13 kwietnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie.
Burzenin w konkursie reprezentowało 14 par należących do zespołu tanecznego działającego przy Gminnym Domu Kultury. W finale znaleźli się: w II kategorii wiekowej (10-12 lat) - Natalia Majka i Jakub Zaborowski, którzy zajęli V miejsce, natomiast w III kategorii wiekowej (13-16 lat) na V miejscu uplasowali się Kinga Tomaszewska i Michał Bartos, a na VI Monika Juśkiewicz i Kacper Rakociński.
Młodzież ćwiczy pod czujnym okiem instruktorki tańca p. Katarzyny Kałuziak. Serdecznie gratulujemy!


Masz Głos, Masz...Wsparcie!

Pobierz:


Uczniowie Gminy Burzenin na wyjeździe we Włoszech

W marcu bieżącego roku grupa uczniów wraz z opiekunami z Publicznego Gimnazjum w Burzeninie uczestniczyła w wyjeździe do włoskiej miejscowości Bernalda. Wyjazd zorganizowany w ramach programu wymiany międzynarodowej szkół Comenius pod tytułem: „Listen! The monuments are speaking”. Do Włoch przyjechali  również uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Hiszpanii, Słowenii, Grecji i Francji. Uczniowie mieli okazję poznać zwyczaje i kulturę oraz zabytki Włoch. Pobyt we Włoszech pokazał uczniom, że nie mamy czego się wstydzić w kwestii umiejętności językowych, bardzo łatwo i szybko nawiązali kontakt z rówieśnikami z innych krajów. 
Kolejna wizyta projektowa w dniach 30.09-4.10.2013 odbędzie się w Burzeninie. Czekamy na naszych przyjaciół z niecierpliwością.


Wywiad z Wójtem Gminy Burzenin Jarosławem Janiakiem w TVP ŁÓDŹ„Zakończenie projektu badawczego „Mali Odkrywcy II”

     Zespół Szkół w Waszkowskiem oraz Zespół Szkół w Burzeninie uczestniczył w innowacyjnym programie wspierającym edukację dzieci pod nazwą „Mali Odkrywcy II”. Przedsięwzięcie było realizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem Healthcare firmy SIEMENS Sp. z o.o. Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych.
     W ubiegłym roku grupa przedszkolaków z Zespołu Szkół w Waszkowskiem realizowała projekt „Drzewo” a klasa I projekt „Pies”. W styczniu 2013 r. przedszkolaki z grupy 3-4 latków oraz uczniowie klasy II rozpoczęli wspólnie realizację nowego projektu badawczego pod nazwą SER.
     W Zespole Szkół w Burzeninie realizowano projekt „ Pająk”, „Patyczak” oraz wspólny projekt „Mąka”.
Zakończeniem II edycji projektu „Mali Odkrywcy II” był udział w debacie pt: „ Polak Mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji”, która odbyła się 27 lutego 2013 r. zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim Warszawie we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. W debacie uczestniczył Wójt Gminy Burzenin pan Jarosław Janiak oraz nauczyciele, którzy realizowali projekt: Magdalena Mazurek, Joanna Głuch i Agnieszka Tyszkiewicz.


JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

"By w miłości zaznać nieba
Kochać oraz cierpieć trzeba.
Gdy to wszystko zrozumiemy,
Wielu rocznic dożyjemy".

W dniu 7 lutego 2013 roku w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawanych przez Prezydenta RP.
Otrzymali je:

 1. Państwo Antczak Stanisław i Henryka
 2. Państwo Binek Kazimierz i Genowefa
 3. Państwo Dobroń Marian i Janina
 4. Państwo Kolasa Aleksander i Marianna
 5. Państwo Makota Stanisław i Janina
 6. Państwo Miksa Bogumił i Kazimiera
 7. Państwo Michalski Zygmunt i Teresa
 8. Państwo Pawlak Zenobiusz i Janina
 9. Państwo Piasecki Eryk i Janina
 10. Państwo Piasecki Kazimierz i Marianna
 11. Państwo Podsiadły Stanisław i Maria
 12. Państwo Pośpiech Eugeniusz i Stanisława
 13. Państwo Świątczak Józef i Janina
 14. Pan Trębacz Zbigniew
 15. Państwo Woźniak Franciszek i Daniela
 16. Państwo Żurawski Józef i Gerda

 

                       
Aktu dekoracji medalami dokonał, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Burzenin Pan Jarosław Janiak. Upominki i kwiaty wręczył Przewodniczący Rady Gminy Burzenin Pan Leszek Nawrocki.
Kierownik USC Pani Stanisława Gołdyn zaprosiła na lampkę szampana i tradycyjny tort.
Wiele pięknych piosenek nawiązujących do tej okazji zaśpiewła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Burzeninie.

Jubilatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy długich lat w zdrowiu i miłości najbliższych.

 


Wójt Gminy Burzenin ogłasza Konkurs Otwarty Ofer na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą

Pobierz:


Wizyta Wójta Gminy Burzenin w Radiu Ziemi Wieluńskiej


W ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” zakończono I etap, czyli wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120 m w gminie Burzenin. Wstępny szacunek ilości nawierconej wody w Grabówce pozwoli w przyszłości zaopatrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin. W chwili obecnej to ok. 60 m³/h. By móc zaopatrywać całą gminę stacja musiałaby posiadać przepustowość ok. 120 m³/h. Gmina chce również sprzedać ponad 6 hektarów działki we wsi Wolnica Grabowska, na której jest złoże piasku. Trwają też prace przy ustalaniu strategii rozwoju gminy oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania w miejscowościach Witów i Kopaniny. Pod koniec grudnia 1012 roku radni uchwalili także tegoroczny budżet gminy.

O jego głównych założeniach, z wójtem Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.


PIELĘGNOWANIE TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin w dniu 19 stycznia 2013r. zorganizowało darcie pierza. W czasie tego spotkania seniorki Stowarzyszenia opowiadały o dawnej tradycji jak to długie zimowe wieczory upływały w wielu domach pod znakiem darcia pierza. Był to rodzaj wzajemnej pomocy: w jednym domu gromadziło się  nieraz kilkanaście kobiet i dziewcząt i przez kolejne wieczory darły pierze. Każda zapobiegliwa matka hodowała gęsi, by z ich piór zrobić później córce pierzynę i poduchy, które stanowiły podstawowy element wiana młodej panny. Część osób uczyła się robić kwiaty z bibuły, które cieszą przez cały rok.


ZAKOŃCZONO ODWIERT STUDNI

W ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” zakończono I etap - Bieżąca woda dostępna w całej gminie - wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m.
Wstępny szacunek ilości nawierconej wody w Grabówce pozwoli w przyszłości zaopatrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin.
W chwili obecnej  to ok. 60 m3/h.  By móc zaopatrywać całą gminę stacja musiałaby posiadać przepustowość ok. 120 m3/h.
Prace współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU - 2012

W dniu 21 grudnia 2012 roku harcerze 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej SOKÓŁ przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju” Wójtowi Gminy Burzenin Panu Jarosławowi Janiakowi.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski od skautów słowackich. Powędruje ono do wszystkich chorągwi, hufców i środowisk harcerskich, a za ich pośrednictwem do urzędów, samorządów, instytucji oraz mieszkańców miast i wsi.


Malowanie bombek

W dniu 01.12.2012r. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich zorganizowało akcję malowania bombek w Waszkowskiem. Głównym celem pomysłu było zaangażowanie mieszkańców Gminy Burzenin w pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i przywrócenia jej należnego miejsca w środowisku lokalnym. Do malowania bombek przyłączyli się również zaproszeni goście:
•Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Pan Zbigniew Krasiński
•Radni Powiatu Sieradzkiego Pani Barbara Darul i Pan Marek Płóciennik
•Władze Gminy Burzenin: Wójt Gminy Pan Jarosław Janiak oraz Wice wójt Pan Arkadiusz Słupiński
•Przewodniczący Rady Gminy Burzenin Pan Leszek Nawrocki,  Radni Gminy Burzenin oraz sołtysi
•Proboszczowie Parafii: ks. Roman Krzyżaniak oraz ks. Szymon Żuraw
•Dyrektorzy Szkół i Gminnego Domu Kultury
•Leśniczy Nadleśnictwa Pyszków Pan Zbigniew Wzgarda


Wizyta w spółdzielni socjalnej

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin zorganizowało wycieczkę do spółdzielni socjalnej ,,Szklany Świat” w Krośnicach k. Milicza. W spółdzielni socjalnej uczestnicy poznali technikę wyrabiania i malowania bombek.


GRUPY ZABAWOWE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Burzenin w Partnerstwie z Gminami: Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Lututów  oraz firmą Educator L.B. Centrum Kształcenia – Liderem Partnerstwa uczestniczy w Projekcie „Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, POKL.05.02.01-00-047/12.
Celem Projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych JST, podniesienie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd, wdrożenie usprawnień zarządczych, podniesienie kompetencji kadr Urzędu, wzmocnienie zdolności  JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.
Projekt jest realizowany w okresie  IX.2012-III.2014 roku.


Obchody 11-tego listopada

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Burzenin rozpoczęły się w niedzielę o godz. 10:00 uroczystą Maszą Św., a następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Część obchodów 11 listopada na burzenińskim rynku zapoczątkowało przemówienie Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka.

Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zostały złożone kwiaty przez następujące delegacje:
•    Delegacja Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Burzenin Panem Jarosławem Janiakiem,
•    Delegacja Rady Gminy Burzenin,
•    Delegacja Zespołu Szkół w Waszkowskiem,
•    Delegacja Zespołu Szkół w Burzeninie,
•    Delegacja Publicznego Gimnazjum w Burzeninie,
•    Delegacja Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie,
•    Stowarzyszenie Przyjaciół Burzenina,
•    Delegacja Przedstawicieli Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin.
Uroczystość obchodów odzyskania niepodległości uświetniły wystąpienia chóru kościelnego oraz młodzieżowej orkiestry dętej z Burzenina.
Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak wspólnie z dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu p. Heleną Płóciennik-Wasiak podziękowali Ochotniczym Strażom Pożarnym w Burzeninie oraz w Szczawnie za odnalezienie zaginionego mężczyzny z Domu Pomocy Społecznej w Witowie.
Uczestnicy mieli również możliwość poczęstowania się wojskową grochówką jak również obejrzenia nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie oraz programu artystycznego w Gminnym Domu Kultury, przygotowanego przez uczniów oraz nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie.


Większe szanse na starcie

Od 01 września 2012r. Gmina Burzenin rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
,,Większe szanse na starcie”.
Celem głównym projektu jest: ,,Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych”.
W ramach projektu  realizowane będą następujące zajęcia: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy, logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, oraz zajęcia terapeutyczne. Każda Szkoła w ramach projektu doposażyła swoją bazę w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji wyżej wymienionych zajęć.

Pobierz:


Wizyta Wójta Gminy Burzenin w Radiu Ziemi Wieluńskiej

W gminie Burzenin oddano w tym miesiącu do użytku wyremontowany odcinek drogi w Szczawnie. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie mogą już korzystać ze zmodernizowanej sali sportowej, a gmina zgodnie z planem realizuje projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Burzenin".

 

Z Wójtem Gminy Burzenin, Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.Remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Burzeninie zakończony

Zakończył się remont sali sportowej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie. Zakres inwestycji był bardzo szeroki - obejmował m. in.: docieplenie sali gimnastycznej i łącznika, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych parteru płytkami styropianowymi oraz docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniu kotłowni i składu opału, wykonanie prac budowlanych dodatkowych i uzupełniających wynikających z docieplenia ścian i stropodachu, modernizacja instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej w postaci remontu wentylacji i c.o. (wymiana grzejników), wymiana drzwi wewnętrznych na sali gimnastycznej, odgrzybienie i umycie ścian i sufitów, malowanie sufitu i ścian, zakup i montaż nowych koszy z tablicami do gry w koszykówkę oraz siatki osłonowej na okna, wymiana lamp oświetleniowych wraz z włącznikami, remont uszkodzonych elementów elewacji budynku, elementów pokrycia dachowego szkoły oraz pozostałe prace towarzyszące remontowi części budynku szkolnego.

Renowacja została sfinansowana z budżetu gminy.


Zakaz sprzedaży alkoholu z Czech

K O M U N I K A T
W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne.
Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej. Władze Czeskie w piątek 14 września 2012 roku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego. W związku z powyższym w dniu 16 września br.
Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detaliczne, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej,             z wyjątkiem piwa i wina. Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1,art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.); 
W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów przeciwko wściekliznie.

Pobierz dokument


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY

W niedzielę 26 sierpnia na stadionie w Strumianach odbyły się rozgrywki meczy w piłkę nożną. W turnieju udział wzięły następujące drużyny: Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu, Komisariat Policji w Złoczewie, Ludowy Klub Sportowy Wola Będkowska, Gminny Klub Sportowy Burzenin oraz 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, która zdobyła I miejsce w Turnieju Otwarcia Stadionu o Puchar Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka.

Podczas meczu swój występ artystyczny miała Klaudia Grubska oraz iluzjonista Marcin Duda „Domatus”, który przeniósł swoich widzów w niezwykły świat iluzji. Było ognisko i kiełbaski przy muzycznych rytmach.


Festyn Dożynkowy BURZENIN 2012

Festyn Dożynkowy poprzedzony był mszą świętą polową, a potem już ciąg atrakcji, których nie brakowało w sobotnie popołudnie, na starym boisku w Strumianach. Po obrzędach dożynkowych i powitaniu gości, nadszedł czas na występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina wraz z mażoretkami „AKCENT”. Po nim niezwykłe show zrobił dwukrotny Mistrz Polski i Wicemistrz Europy w trialu rowerowym – Marcin Bugajewski, który pobił swój rekord życiowy, przeskakując z miejsca na rowerze, poprzeczkę ustawioną na wysokości 129 cm! W dalszej części programu wystąpiła Kapela Podwórkowa z Brzeźnia, skrzypaczka Marta Cicha, grupa taneczna dzieci z Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Wieczorem scena należała już do zespołów: BABYLON oraz WĘDROWNE GITARY, które swoimi występami zachęcili publiczność do zabawy.

W czasie trwania festynu, można było obejrzeć poplenerową wystawę malarską ks. Romana Krzyżniaka oraz miejscowych artystów. Swoje stoiska miały: KGW z gminy Burzenin, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko, a także Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Był punkt medyczny, w którym można było dokonać pomiaru cukru i ciśnienia, lot balonem na uwięzi oraz wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Festyn zakończył się zabawą taneczną przy muzyce zespołu SECRET.


WIELKI MECZ OTWARCIA

25 sierpnia miał miejsce wielki mecz Urząd Marszałkowski vs Gmina Burzenin, który zainaugurował Festyn Dożynkowy w gminie Burzenin. Impreza rozpoczęła się od poświęcenia nowego boiska przez proboszcza parafii Burzenin ks. Romana Krzyżaniaka oraz przecięcia wstęgi przez Wicemaszałków Województwa Łódzkiego p. Dorotę Ryl i p. Dariusza Klimczaka oraz Wójta Gminy Burzenin p. Jarosława Janiaka. Mimo silnej reprezentacji drużyny Urzędu Gminy, w której skład wchodzili m.in. wójt, z-ca wójta, sekretarz, trzech księży, nie udało się pokonać drużyny gości. Mecz zakończył się wynikiem 12:2 dla reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w rzutach karnych był remis 3:3.


Podsumowanie programu Grupy Zabawowe


Podsumowanie programu Grupy Zabawowe


ZAKOŃCZONO ODWIERT STUDNI

W ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”  zakończono I etap - Bieżąca woda dostępna w całej gminie.
Wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m.
Wstępny szacunek ilości nawierconej wody w Grabówce pozwoli w przyszłości zaopatrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin.
W chwili obecnej  to ok. 60 m3/h.  By móc zaopatrywać całą gminę stacja musiałaby posiadać przepustowość ok. 120 m3/h.
Prace  współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Pokaż archiwalne aktualności

Zbiórka zużytych baterii

Gmina Burzenin rozpoczęła bezpłatną akcję zbiórki zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury, Poczty, sklepu Pszczółka, sklepu w Woli Będkowskiej oraz Szkole Podstawowej w Waszkowskiem.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

informuje, że stała siedziba Związku mieści się w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, tel. 043 822 45 25.


Polityka prywatności
Serwis spełnia wymagania specyfikacji dla:Poprawny XHTML 1.1 - Valid XHTML 1.1Poprawny CSS - Valid CSS